Atelje Šivic

Kadar si mizar odreže prst, ima veliko smolo, ko pa tovrstna nesreča doleti poklicnega glasbenika, ki si je za hobi izbral mizarjenje, dobimo godljo. To je le ena izmed anekdot, ki so nastale v družini Šivic, kjer se “tišlari” že več kot štirideset let.

Na prvi pogled se delo glasbenika in mizarski hobi povsem izključujeta. Širši pogled pa nam vendarle razkrije skupne točke. Glasbeni inštrumenti so pogosto narejeni iz lesa, saj je to eden  najbolj resonančnih materialov, pravtako kakor je oblikovanje lesa svojevrstna “romanca”.

 

Življenje z lesom

Delo z rokami

Vsi izdelki v našem ateljeju so narejeni ročno, kar pa pomeni, da vsak izdelek prejme neko osebnostno noto. Kakor je vsak človek individuum, tudi izdelek, ki je plod človekovi rok, nosi to sporočilo. Je unikaten. Na nek način vsak izdelek govori svojo zgodbo, saj niti eden ni enak drugemu.

V Ateljeju Šivic ne boste mogli naročiti izdelave kuhinje ali vgradnih omar po meri. Pri nas nastajajo sofisticirani izdelki, narejeni iz najkakovostnejšega lesa, s poudarkom na vrhunski izvedbi ter estetski dovršenosti. Stoli, mize, svečniki, notna stojala, razpela… tudi plovila.

 

Iz gozdov v naše domove

Material, ki ga uporabljamo za izdelavo različnih izdelkov, je izključno masiva. Slovenski gozdovi so neverjeten zaklad. Ponujajo pester izbor najrazličnejših vrst lesa. In prav tam se začne dolgotrajen proces nastajanja vsakega izdelka.

sečnja

 

Sečnja je zelo pomembna. Kdaj in kako je les posekan. Pomemben je čas, da drevo “odleži”, da iztečejo drevesni sokovi.  Čas sušenja je dolg, a nujno potreben. Nekatere vrste potrebujejo desetletje, preden je les primeren za nadaljnjo uporabo.

IZBIRA

Ključna je izbira drevesa. Kot je govoril mojster Demšar :” Potrebno je iskati iztegnjen les.” Tega spoznamo po pravilno obrnjenih vejah. Pri nekaterih vrstah kvaliteto vidimo šele, ko se odstrani lubje.

Kralj Ludvik XIV je leta 1669 izdal odredbo, po kateri se je les smel sekati le v času pojemajočega meseca in ko je drevo brez listja.

 

Generalni inšpektor francoske mornarice Duhamel du Monceau je v letih 1733 – 1735 ovrgel splošno pravilo, da je les trdnejši, če ga posekamo sredi pojemajoče lune. Prišel je celo do nasprotnega rezultata, les je trajnejši, če ga posekamo v času rastoče lune.

 

Morda pa niste vedeli

Pestra raznolikost

V slovenskih gozdovih uspeva 71 različnih domačih (avtohtonih) drevesnih vrst.

Največje rastline

Drevesa so velike rastline, katerih večji del je mrtev. Živi so vsi zeleni deli (listi, cvetovi, plodovi, veje tekočega leta), leseni deli (veje, deblo) pa so večinoma zgrajeni iz mrtvih celic. Le manjši zunanji del pod skorjo, je živ.

Neutrudni ekologi

Drevesa so velik porabnik ogljikovega dioksida in proizvajalci kisika: odrasla bukev porabi dnevno 9,3 m3 ogljikovega dioksida in sprosti 9,4 m3 kisika.

Ekološki doprinos

Les je naravni dar. Nastaja s procesom fotosinteze z vezavo CO2. Od vseh materialov je za gradnjo objektov in proizvodnjo izdelkov iz lesa potrebno najmanj energije. Lesni proizvodi tako na ta način bistveno znižujejo emisije toplogrednih plinov, in v nejvečji možni meri pomagajo k blažitvi podnebnih sprememb.

Les je lep

Potrebujete izdelek po meri? 

Važno je zavedanje, da je les “živ” material, kot radi rečemo. To pomeni, da se končni izdelek z leti spreminja, dobiva “patino” in postaja žlahtnejši.

V Ateljeju Šivic se zavzemamo za promocijo lesa in lesenih izdelkov. Les je obnovljiv vir ter ekološko eden najbolj prijaznih materialov. Leseni izdelki lahko z nami živijo dolga desetletja.

 

 

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo potrebno izumiti.

Teischinger, aluzija na Voltaira

 

© Vsi izdelki so avtorska dela Jožeta in Uroša Šivica oz. last Lesni Atelje Šivic

(ne velja za: Plečnik, Gorenc, Petrel)

 

kontak

Lesni atelje Šivic, Uroš Šivic s.p.
1000 Ljubljana

e-pošta: uros@sivic.si
Tel.: + 386 51 323 190

www.plecnik.chair.com